Julianalaan 67
Delft, Zuid-Holland

Site

BIO-BASED SOCIETY
De 'boom' van technische natuurwetenschappen
door Luuk van der Wielen
dinsdag 14 februari 2006, 12:45 uur
zie tekst
Toegang gratis

geen aanmelding nodig

LOCATIE: Afdeling voor Biotechnologie, Julianalaan 67, Delft
TOEGANG: Gratis

Met de groei van de wereldbevolking zal ook de beschikbaarheid en diversiteit van materialen en energie moeten toenemen. Dat zal dan ook nog op duurzame wijze en zo min mogelijk op basis van fossiele brandstoffen moeten gebeuren. Met behulp van biotechnologie kunnen deze alternatieven, inclusief nieuwe mogelijkheden om materialen te recyclen, worden gerealiseerd. Het is daarom niet vreemd dat deze ontwikkeling, die uiteindelijk leidt tot een zgn. bio-based society hoog op de politieke agenda staat. Temeer daar hiermee de afhankelijk van olieproducerende staten sterk afneemt. Een bio-based society roept nog een aantal andere maatschappelijke vragen op. Heeft deze een tendens tot gevolg dat op meer lokaal niveau in behoeften van energie, voedsel, materiaal etc. kan worden voorzien? En, zo ja, leidt dat er dan toe dat ook de vier miljard mensen die in moeilijk bereikbare kleine gemeenschappen leven deze mogelijkheden krijgen en de armoede afneemt? Of blijft de kennis en de spreiding van de productie bepaald door grotere eenheden zoals multinationals?

Over de recente geschiedenis en de state-of-the-art van het onderzoek en een enigszins speculatieve toekomstvisie, waarin (on)mogelijkheden van de technologie en de maatschappelijke consequenties ervan aan de orde worden gesteld.

Prof. dr .ir. Luuk van der Wielen is groepsleider van de sectie bioscheidingstechnologie van de afdeling Life Science and Technology (TNW). Hij is sinds januari 2004 wetenschappelijk
directeur van B-Basic, een onderzoeksconsortium dat duurzame industriƫle chemische producten gaat ontwikkelen.

uit de reeks de 'boom' van ...

Added by alper on January 30, 2006

Interested 1