RAI
Amsterdam, Noord-Holland

'Just in case or just in time learning?!' Middagseminar Serious Gaming - 8 mei 2007 - 13:00 - 17:00 uur

De belangstelling voor serious games binnen opleidingen groeit. Anders dan bijvoorbeeld boeken en klassikaal onderwijs lenen games zich er goed voor om groepen studenten en/of cursisten in een virtuele netwerk omgeving vaardigheden aan te leren en kennis over te dragen door samenwerking. Games zijn aantrekkelijk en effectief. Maar hoe integreert u serious games in uw training of opleiding? En hoe richt u uw opleidingsorganisatie in op het gebruik van games?

Belangrijke thema's tijdens het seminar
Het seminar Serious Gaming voor training & opleiding informeert bezoekers over de uitgebreide mogelijkheden van serious gaming in opleidingen en wat het concreet inhoudt om serious games in een organisatie te implementeren.

De volgende thema's staan tijdens het seminar centraal:
Wat is gaming en serious gaming eigenlijk?
Wat is de stand van zaken m.b.t. serious gaming?
Wat gebeurt er binnen opleidingen en trainingen op gebied van serious gaming?
Wat zijn concrete, succesvolle cases op het gebied van serious gaming?
Hoe implementeert u succesvol serious games in uw organisatie?

Voor wie is dit seminar bedoeld?
Directie en management van bedrijfsopleidingen, trainingbureaus en e-Learning ontwikkelaars.
Management van ICT afdelingen van onderwijsinstellingen die mogelijk met gaming aan de slag willen
Docenten, beleidsmedewerkers van scholen, zowel BVE als PO & VO.

Voor meer informatie en inschrijven: www.seriousgaming.nl

Official Website: http://www.seriousgaming.nl

Added by spiderwoman on March 16, 2007