Kršnjavoga 1
Zagreb, Grad Zagreb 10000

Svrha konferencije je da prikaže nove oblike i mogućnosti financiranja razvoja kompanija putem privatnog kapitala (private equity). Od početka tranzicije kompanije su se razvijale financirajući se kroz oblike financiranja kao što su krediti, leasing, komercijalni zapisi, obveznice, IPO,…, no kako su ti oblici financiranja uglavnom već istrošeni pred kompanijama ako žele razvoj su novi izazovi u financiranju. Vlasnici moraju biti svjesni da dio vlasništva moraju prepustiti equity fondovima, management se mora suočiti sa novim izazovima, a sve sa ciljem daljnjeg razvoja. Isto tako sve veći broj proizvodnih kompanija kako bi opstale u procesu globalizacije i EU integracija morati će se postojati članica većih grupa pa će tako ili morati prodavati dio vlasništva ili isti mijenjati. Na konferenciji će biti govora kako se i zašto odlučiti na private equity , kako izabrati najbolje partnera, kako provesti sve potrebne procese, a dan prije konferencije organiziramo i radionicu na temu private equity koja će omogućiti sudionicima detaljan uvid u procese privlačenja equity fondova.

Official Website: http://infoarena.hr/pe2008

Added by BerislavLopac on June 9, 2008

Interested 1