C-jour Sint Romboutskerkhof 3
2800 Mechelen, Antwerpen 2800

Rubiks Cue is een muzikantencollectief in het leven geroepen door pianiste/componiste Sara Gilis (Billie King, Briskey Big Band, Eva De Roovere). In muzikale dialoog met saxofonist Daniel Daemen, contrabassist Tom van Acker (beide o.a. Carlo Nardozza Quintet) en drummer Stefan Kremer (Claudius valk, David Liebman, Kenny Wheeler, Chet Baker,..) komen haar filmische composities het best tot hun recht.
Als vier individuele stemmen balanceren deze muzikanten tussen uitbundige en introvertere passages. Van sferisch tot stuwend, van suites tot korte improvisaties. Met onbevangen enthousiasme baant deze band haar eigen weg in de ge

Added by lejo on June 22, 2007

Interested 2