Kongres Poswiecony Sektorowi Handlu Detalicznego i Hurtowego w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej.

Official Website: http://www.marcusevans.com/html/eventdetail.asp?eventID=12611&SectorID=30&divisionID=

Added by mBLAST on July 21, 2008

Interested 1