Mýtna 1
Bratislava, Bratislavsky

Program, témy a prednášajúci:

14.00 – 14.30 registrácia účastníkov

Prednášky:

1. Súčasné postavenie internetovej reklamy na Slovensku / Martin Bugár, riaditeľ portálu Centrum.sk

* stručný vývoj slovenského internetového trhu a reklamy, podiel internetu na mediálnom mixe, príjmy z internetovej reklamy, očakávania,
* trendy v internetovej reklame a reklamných formátoch, odporúčania pri tvorbe kreatív,
* silné stránky internetovej reklamy.

Coffee break a občerstvenie

2. Vývoj internetového trhu a reklamy v krajinách CEE & efektívna internetová kampaň / Tomáš Řehák, riaditeľ OMD Digital Česká republika

* internetová reklama v krajinách CEE,
* skúsenosti z Českej republiky,
* trendy v nových médiách,
* ukážky internetových kampaní viacerých zadávateľov, cieľ kampane, plánovanie, realizácia, reporting.

3. Správanie slovenského návštevníka internetu v porovnaní so svetom / Mgr.Tereza Šimečková, riaditeľka spoločnosti MEDIARESEARCH, a.s.

* kto chodí na slovenské stránky ?,
* aké je jeho spotrebiteľské správanie ?,
* čím sa líši slovenský užívateľ od užívateľov v iných krajinách?

Predpokladaný záver seminára je o 17.30 hod.

Seminár je určený predovšetkým marketingovým a media manažérom veľkých a stredne veľkých spoločností / zadávateľom reklamy.

V prípade, že Vás vyššie zmienené témy zaujali, vyplňte do 21.9.2007 prihlášku a vpíšte vygenerovaný overovací kód. Vstup na seminár nie je spoplatnený.

Official Website: http://www.aimsr.sk/seminar

Added by sifra on September 12, 2007

Interested 1