Slavonska avenija 6
Zagreb, Grad Zagreb 10000

Internet i politički marketing

Koristeći promjene u socijalnoj komunikaciji, prenošenje političkih poruka prolazi kroz tranziciju sa klasičnih formi komunikacije, pronalazeći nove putove prema primateljima.

Internet, socijalne mreže, web 2.0, Facebook, YouTube, blog... sve su ovo relativno nove riječi, novi Konferencija koncepti, novi mediji i nove mogućnosti za prijenos ideja i poruka, novi i još nedovoljno iskorišteni kanali za komunikaciju sa javnosti.

Osim direktnog pristupa javnosti, Internet političkoj misli omogućuje direktno sučeljavanje, ali i relativno pogodan poligon za preispitivanje stava javnosti, istraživanje i razvoj pojedinih ideja.

Komunikacijski eldorado?

Ne, Internet je komunikacijski pakao, posebno ako pogriješite strategiju komuniciranja, ako dostupne alate ne koristite na pravi način, na pravom mjestu i u pravim uvjetima. Ako ne poznajete (ne)pisana pravila ponašanja i komunikacije, ako ne poznajete publiku i stavove, ako ne poznajete "tržište" kojem se obraćate.
Zar nije jednako kao i u klasičnim medijima?

Ne, ovdje ste na brisanom prostoru kojim vlada interaktivnost, gdje svatko ima nešto za reći, komentirati, često sakriven iza digitalne anonimnosti.

Konferencija o komunikacijskim metodama PRimjena.com: kako iskoristiti Internet za marketinško komuniciranje pokušat će vam dati smjernice kuda se kreće moderna politička komunikacija, koji su najuspješniji koncepti marketinškog komuniciranja te dostupni alati političkog marketinga, ali i kako postaviti strategiju komuniciranja koja će se oslanjati na web.

Kome je namijenjena ova konferencija?

Konferencija je namijenjena:

* profesionalcima za odnose s javnošću koji se bave političkim marketingom, kreiranjem strategija marketinškog komuniciranja, oblikovanjem ideja i poruka za javnost, kriznim komuniciranjem
* političarima koji žele bolje poznavati alate koji su im dostupni za pristup javnosti i komuniciranje ideja, posebno u lokalnoj zajednici
* studentima marketinga, politologije, novinarstva, sociologije i srodnih društvenih studija, koji žele proširiti svoje znanje
* udrugama i javnosti gdje možete saznati kako komunicirati sa svojim budućim predstavnicima, koje su mogućnosti da svoje interese kao zainteresirane strani (ili birači) prenesete i na svoje buduće zastupnike u vlasti.

Official Website: http://primjena.com/

Added by BerislavLopac on December 25, 2008

Comments

davormaricic

interesantno!