Pohorska ulica 59
Maribor, Maribor

Ključne teme konference PODIM:

* Kako izboljšati pripravljenost podjetja za širitev na globalne trge?
* Izgradnja globalne konkurenčnosti s strategijo inoviranja in aktivnostmi za internacionalizacijo
* Kako lahko investitorji pomagajo pri ustvarjanju globalnih podjemov?
* Priložnosti in pasti vstopanja na tuje trge!

Na 31. konferenci o podjetništvu in inoviranju PODIM se bodo zbrali strokovnjaki iz različnih držav, da bi obravnavali številne izzive, s katerimi se soočajo nova in že uveljavljena podjetja, katerih rast in razvoj sta usmerjena na globalni trg. Že tri desetletja konference PODIM obravnavajo pomembna vprašanja in prispevajo k boljšemu razumevanju podjetništva, inovativnosti in inovativne družbe ter kako sprostiti ustvarjalni potencial v posameznikih, podjetjih in regijah. Lani je na dvodnevnem dogodku sodelovalo več kot 300 udeležencev, ki so prisluhnili predstavitvam 50 avtorjev iz 12 držav in razpravljali o izzivih preoblikovanja inovativnih zamisli v uspešne izdelke, storitve, postopke oziroma nove poslovne modele. V letošnjem letu bomo obravnavali široko paleto vprašanj, osredotočenih na gonilne sile ustvarjanja globalnih podjemov.

Če želite na konferenci PODIM predstaviti svoj prispevek, vas vabimo, da nam pošljete povzetek prispevka, ki naj obsega eno stran. Članek se mora nanašati na glavno temo konference in zajemati praktične rešitve za razvoj podjetništva in inovativnosti. Ocenjevalna komisija bo prispevke najprej izbrala na podlagi povzetka, končna odločitev pa bo temeljila na oceni celotne vsebine prispevka.
Povzetki in prispevki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Natisnili bomo zbornik prispevkov z ISBN številko.

Official Website: http://www.podim.org/

Added by BerislavLopac on March 24, 2011

Interested 1