Pohorska ulica 59
Maribor, Maribor

Konferenca PODIM vse od svojega začetka pred skoraj 30 leti odpira številna razvojna vprašanja in v bogati diskusiji med udeleženci išče primerne odgovore. Vselej se giblje na preseku med bogatim znanjem in izkušnjami, ki jih imajo podjetniki, managerji in inovatorji ter teoretičnim razmislekom, ki ga ponuja akademska sredina. Na zelo uspešni 27. konferenci, ki je gostila preko 300 udeležencev, nam je 72 avtorjev iz 12 držav pomagalo bolje razumeti, kaj je treba storiti, da bi sprostili ustvarjalni potencial v posameznikih, podjetjih in regijah. Razprave o spodbujanju šampionov inovativnosti in podjetništva so razkrile potrebo po povezovanju talentov, zato bomo na letošnji 28. konferenci PODIM odkrivali moč povezovanja in mreženja. Ljudje so najdragocenejši in istočasno tudi najredkejši vir, ki je potreben za razvoj podjetij in regij. Zato je treba iskati sinergijske učinke s povezovanjem ljudi z različnih koncev sveta, ki imajo različna znanja in izkušnje, ki si jih lahko delijo. V globalnem svetu je mreženje postalo ključen element obstoja.

Srečati ljudi, izmenjati izkušnje, iskati skupne razvojne možnosti, razviti zaupanje in medsebojne odnose ni nekaj, kar bi bilo od včeraj. Ljudje, zlasti v poslovnem svetu, so se vselej povezovali. Kar se je spremenilo, so potrebe, orodja, načini in mediji, predvsem pa globalna konkurenca, ki ne dopušča samozadostnosti. Še zlasti podjetja z visoko vsebnostjo znanja so izrazito odvisna od sodelovanja in izmenjave idej, saj brez tega ni več mogoče ustvarjati izdelkov ali storitev, ki bi uspevali na globalnem trgu. Mreženje je tako postala pomembna poslovna veščina, ki omogoča ne samo bolj uspešno sklepanje poslov ampak tudi vzdrževanje inovacijske moči podjetja. Inovatorjev 21. stoletja ne najdemo več v osami njihovih delavnic, ampak v interaktivnem modelu odprtega inoviranja in povezovanju z ostalimi. Najboljši podjetniki so mojstri mreženja.

Official Website: http://www.podim.org

Added by BerislavLopac on February 6, 2008