Jaarbeursplein 6
Utrecht, Utrecht

Onder de titel 'Onderwijs in Open Source is noodzaak' houdt Media Plaza op woensdag 14 juni van 13.00 tot en met 17.00 uur een seminar. Aanleiding is het onderzoek dat recent is uitgevoerd door Holland Open en waaruit onder meer bleek dat driekwart van de studenten zegt dat hen niets wordt geleerd over open source software en open standaarden. Het seminar zal ingaan op de actuele ontwikkelingen van open source software in het onderwijs en het belang om open source software in het curriculum op te nemen.
Thema's die onder meer aan de orde zullen komen zijn:
? De feiten en fabels over open source software
? De huidige stand van zaken van het open source onderwijs
? Een visie op Open Source onderwijs vanuit het onderwijsveld
? De noodzaak van Open Source onderwijs vanuit het perspectief van de ICT-dienstverlener
? Onderwijsmethodes en opleidingstrajecten voor open source onderwijs.

Official Website: http://www.livre.nl/nieuws/onderwijs_nieuws/media_plaza_houdt_seminar_over_open_source_software_en_het_onderwijs_20060510474/

Added by alper on May 20, 2006

Interested 3