Dunajska cesta 18
Ljubljana, Ljubljana 1000

Sedanji spletni trenutek v Sloveniji je zaznamovan s poslovnimi dogodki, ki sugerirajo določeno dozorevanje industrije v celoti.

Odkupi, izmenjave deležev, naskoki na tuje trge ter širitev v druge medije na direkten način opozarjajo na nastajajočo tržno kritično maso.

Net konferenca 2008 poskuša predstaviti razvoj nove generacije podjetnikov, ki ne glede na svojo vmeščenost v velika ali mala podjetja na nove načine uvajajo internetno poslovanje v Slovenijo, in tudi Slovenijo v internet.

Official Website: http://www.planetgv.si/netkonferenca/

Added by BerislavLopac on January 14, 2008