Binckhorstlaan 36
The Hague, Zuid-Holland

Het thema voor Midweek Inspiratie van deze zomer is ‘vertrouwen’. Vertrouw je je klant? Je medewerkers? Je producent? Welke kansen biedt vertrouwen? Waarom is het soms moeilijk vertrouwen te geven?

Bij deze editie belichten drie Inspiratoren hetzelfde thema vanuit het perspectief van hun eigen expertise.

Herman Kopinga is ’slimmer werken coach’. Hij zal het thema ‘vertrouwen’ benaderen vanuit het principe van waardebepaling achteraf. Dit houdt in dat de klant pas na afloop van een traject bepaalt wat de inbreng van Herman aan het resultaat heeft bijgedragen. Dit is wat wordt afgerekend.http://herman.kopinga.nl/

Marco Raaphorst is componist, blogger en bedenker van het haagse blog-art festival. Hij belicht het thema vertrouwen door te kijken naar de Creative Commons copyright licentie voor muziek en film als alternatief voor de reguliere entertainment industrie copyrights. http://www.marcoraaphorst.nl/

Jack van Ham is directeur van het ICCO en begint met deze organisatie voor ontwikkelings-samenwerking het grootste experiment dat de branche kent; niet in Nederland bedenken wat voor hulp ontwikkelingslanden nodig hebben, maar de mensen in de ontvangende landen zelf zeggenschap geven over de aard van de hulp. http://www.icco.nl/

Voor het deelnemen vragen wij een vergoeding van 7,50 euro. Daar krijg je een inspirerende avond en een consumptie voor. Verder drankjes moet je helaas zelf betalen.

Deelnemen aan de Zomer Editie? Meld je dan aan via [email protected]
Er is plaats voor 30 deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Official Website: http://www.midweekinspiratie.nl

Added by JP Kuiper on July 13, 2009

Interested 1