Singel 425
Amsterdam, Noord-Holland 1012 WP

IMHBCO, oftewel In My Humble But Correct Opinion. Onder dat motto trakteert Rick Anderson, onderbibliothecaris van de University of Utah, al een jaar of tien de bibliotheekwereld op ongezouten waarheden en verfrissende nieuwe inzichten over collecties, collectievorming, dienstverlening en de toekomst van hoger onderwijs-bibliotheken. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker op Amerikaanse en Britse conferenties. Op uitnodiging van de afdelingen HB en WB van de NVB zal Rick Anderson nu in een Meet-the-Expert bijeenkomst ook voor het eerst in Nederland spreken.

Rick Anderson zal deze middag twee presentaties verzorgen. De eerste zal zich richten op de toekomst van de hoger onderwijs-bibliotheken, hun collecties en dienstverlening én de mensen die er werkzaam zijn. Aansluitend aan deze presentatie zal Kurt De Belder, bibliothecaris van de Universiteit Leiden, als eerste reageren vanuit de situatie van de Nederlandse bibliotheken. Vervolgens is er volop ruimte voor vragen, antwoorden en discussie.
De tweede presentatie zal zich specifiek richten op Patron-Driven-Acquisition, een relatief nieuwe methode van collectievorming die met name in Amerikaanse universiteitsbibliotheken al een grote vlucht heeft genomen. Het hoe en waarom, de voor- en nadelen, en de consequenties voor de bibliotheek en haar medewerkers komen alle aan de orde. Hebben we hier te maken met een methode die ook bij Nederlandse universiteits- en hogeschoolbibliotheken bruikbaar en hanteerbaar is? Peter van Laarhoven, sectorhoofd Vakspecifieke Publieksdiensten en Collectievorming van de UB Groningen en voorzitter van de UKB-werkgroep Collectiemanagement, zal daar een eerste reactie op geven gevolgd door discussie met de zaal.

Official Website: http://www.nvb-online.nl/activiteiten/details/bericht/onderwerp-meet-rick-anderson/

Added by LeenLief on September 15, 2011

Comments