Beogradski sajam
Belgrade, Beograd

„Integra” - integrisana fabrika 21. veka, produktronika-aktivne i pasivne elektronske komponente i moduli, industrijske mreže i senzori, elektroenergetika-oprema i uređaji za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, rasveta. Metalik-mašinogradnja, metaloprerađivačka industrija, inovacije, domteh, kućna elektronika, materijali-novi materijali, crna i obojena metalurgija, nemetali, izolacioni materijali, livarstvo, transporteh-sredstva i oprema za skladištenje, integralni transport i saobraćaj, brodogradnja, staklo, izložba naučno-tehničke literature, nacionalne izložbe.

Official Website: http://www.sajam.co.rs/active/sr-latin/home/details/_params/sajam_id/4895.html

Added by profesorristic on April 5, 2008