137 Xingfu Road, near Fahuazhen Road
Xuhui District, Shanghai

Where: Shuffle Music Bar
When: Saturday, Jun 10th at 9:00PM
Tix: 30RMB (includes one drink)
Bands: Folk-singers from Shanghai and Hangzhou
Featuring performances by: Ping Yuan (Hangzhou), CDB (Hangzhou), Zhou Chao, Zuo Mingliang, Liu Jian, Cheng Sheng, Liu Sijia, Liu Haishen, Leizi, and Three Yellow Chicken.

Official Website: http://www.shanghaistreets.net/resources/events/hu-hang-folk-shuffle-20060610/

Added by twistedmister on June 7, 2006