Keizersgracht 102
Amsterdam, Noord-Holland 1015

Hoe staat het met de grondrechten van godsdienstvrijheid en geloofsafval in Nederland? Hoe gaan de verschillende religieuze gemeenschappen in ons land met deze kwesties om? Vooral in moslimkring blijkt de kwestie van de geloofsafval beladen te zijn: onlangs is een vereniging opgericht voor ex-moslims, die probeert het gesprek over de erkenning van de geloofsafval op gang te brengen. De felle reacties maken duidelijk dat zo’n gesprek niet gemakkelijk is.

De Algemene verklaring van de rechten van de mens is heel duidelijk: `Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen` (artikel 18). Dat grondrecht is, zoals veel andere artikelen van de Verklaring, een dode letter gebleven in tal van landen, waar uit naam van een officiële godsdienst de vrijheid ernstig wordt ingeperkt.

Ook over de betekenis van godsdienstvrijheid botsen de meningen zoals wel blijkt uit de lang slepende controverse over de Westermoskee in Amsterdam: moet de overheid zich eigenlijk wel of juist niet bemoeien met de wijze waarop godsdiensten worden beleden? Redenen genoeg voor een openbaar debat.

Met:
Paul Scheffer (publicist), Eddy Terstall (filmer), Ronald Plasterk (minister OCW), Ehsan Jami (Comité voor ex-moslims), Mohammed Cheppih (islam-deskundige), Sybrand van Haersma Buma (CDA Tweede Kamerlid), Nahed Selim (schrijfster en tolk), Haci Karacaer (intendant stichting Marhaba) en Hans Jansen (arabist).

Added by alper on June 16, 2007

Interested 2