Prinsegracht 12
Den Haag, Zuid-Holland

Fill the Gap! – 4 gaat over de beweegredenen van ICT-bedrijven
om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Welke rol zien zij voor zichzelf bij het tot stand brengen van
een werkelijk wereldwijde informatiesamenleving? Hebben
bedrijven een (morele) plicht om hun kennis en middelen in
te zetten voor de digitale ontwikkeling van arme landen? En
welke functie heeft de politiek in het stimuleren of
afdwingen van die sociale rol?

Official Website: http://fill-the-gap.nl/

Added by rolf on October 23, 2006

Interested 3