Mihanoviceva 1
Zagreb, Illinois

Oštra borba za dio tržišnog kolača, mijenjanje navika potrošača, razvoj novih proizvoda i novih kanala prodaje, te potreba za uštedama, a sve to u vrijeme krize, nameću nove izazove pred platni promet i platne sustave.

Trgovcima će se na konferenciji prezentirati novi načini stvaranja prihoda i podizanja potrošnje kupaca, potrošačima će se predstaviti izazovi i mogućnosti novih kanala i modela platnog prometa, a bankama i kartičarima će se prikazati mogućnosti za daljnji razvoj poslovanja i podizanje konkurentnosti.

Osim tradicionalnim, konferencija će se baviti i novim modelima te kanalima platnog prometa i sustava kao što su modeli elektronskog plaćanja, nove mogućnosti mobilnog poslovanja i sl. Govorit će se i o novim oblicima platnih sustava, kao što su facebook money, virtualnom novcu, e-bonovima, kao prilici za stvaranje novih prihoda od prodaje.

Official Website: http://www.infoarena.hr/page.asp?pageID=3&dID=48

Added by BerislavLopac on May 15, 2011

Interested 1