Palić
Subotica, Severna Bachka

Konferencija E-trgovina je najveći skup o e-poslovanju u Srbiji, posvećen praćenju nastanaka i razvoja domaćeg i regionalnog (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, BIH, Makedonija, Rumunija …) e-commerce i e-business tržišta.

IX Konferencija E-trgovina 2010 održaće se tradicionalno na Paliću od 21.04. do 23.04.2010. godine.

Posvećena je popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji i regionu jugoistočne evrope. Namenjena je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u ovoj oblasti, i mogućnostima za njihovu primenu u našoj zemlji i SEE regionu.

To se posebno odnosi na prikaz rešenja koja su već ostvarena u našoj praksi, tako da će se i ove godine pored prezentacija radova i organizovanja diskusija u okviru predviđenih tematskih oblasti, dodeliti priznanja ” E-TRGOVINA AWARD 2010 ” za najbolja domaća e-business i e-commerce rešenja u protekloj godini.

Skup predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka iz ove oblasti sa ciljem da učesnicima skupa ( preduzetnicima, menadžerima, informatičarima, i svima koji žele da unaprede svoje poslovanje ) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na moguće pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja

TEMATSKE OBLASTI

* B2B i B2C e-commerce
* Internet marketing
* Online PR
* SEO
* Social Media
* Enterprise 2.0
* Pravni aspekti elektronskog poslovanja
* Platne kartice i sistemi plaćanja na Internetu
* Sistemi zaštite el.transakcija na Internetu
* E-banking
* Brokersko poslovanje na Internetu
* Uloga osiguranja u procesu e-trgovine
* Upravljanje procesima dostave robe
* M-commerce

CILJ KONFERENCIJE: Upoznavanje privrednika sa aktuelnim trendovima u oblasti e-poslovanja i mogućnostima da prikazana rešenja i iskustva, primene u svom okruženju.

Official Website: http://www.etrgovina.org/

Added by BerislavLopac on January 21, 2010

Interested 1