Palić
Subotica, Severna Bachka

Osma konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2008, najveći domaći skup u ovoj oblasti, održaće se tradicionalno na Paliću od 16.04. do 18.04.2008. godine. Posvećena je popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji.

Namenjena je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u ovoj oblasti, i mogućnostima za njihovu primenu u našoj zemlji.

Skup predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka iz ove oblasti sa ciljem da učesnicima skupa (preduzetnicima, menadžerima, informatičarima, i svima koji žele da unaprede svoje poslovanje) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na moguće pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja.

Official Website: http://www.etrgovina.org/

Added by BerislavLopac on December 18, 2007

Interested 2