Prinses Margrietplantsoen 100
Den Haag, Zuid-Holland 2595 BR

Door digitalisering kunnen dezelfde diensten over verschillende netwerken en apparatuur de eindgebruiker bereiken. Zo bieden telecombedrijven TV en internet aan en zijn kabelmaatschappijen actief in telefonie en internet. Contentpartijen, zoals de muziek- ,film- en gamingindustrie zien hun afzetmogelijkheden groeien. Interactie met de eindgebruiker leidt tot nieuwe producten. Kortom: in theorie economische mogelijkheden genoeg, maar worden ze ook benut? In de zoektocht naar nieuwe businessmodellen speelt de manier waarop de rechten worden beheerd en uitgeoefend een sleutelrol.

Hoe zorgen we ervoor dat de belofte van een rijke multimediale toekomst werkelijkheid wordt? Hoe ontsluiten we bijvoorbeeld de schat aan content in muziek- en filmarchieven? En, hoe zien de verdienmodellen van makers en exploitanten van nieuwe content er uit? Wat mag daarbij worden verwacht van technische beschermingsmaatregelen (TPM), creative commons licenties (CC) of een open source benadering? En wie bepaalt dat?

ECP.NL nodigt u uit voor het symposium:

Digitaal rechtenbeheer in een multimediale toekomst: Over nieuwe businessmodellen voor exploitatie en distributie van content
Dinsdag 20 maart 2007
13.00-17.00 uur
NH Hotel te Den Haag

De middag wordt om ongeveer 17.00 uur afgesloten met een borrel. Het volledige programma ontvangt u binnenkort.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via het online inschrijfformulier op www.ecp.nl of telefonisch via 070-4190309. U krijgt een week van tevoren een bevestiging met routebeschrijving toegestuurd.

Official Website: http://www.ecp.nl/agenda/id=244/Digitaal_rechtenbeheer_in_een_multimediale_toekomst.html?PHPSESSID=7b8d2e14169643bb6a39f920be1adf73

Added by maartenbrinkerink on February 19, 2007