Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam, Noord-Holland

Infopolitics # 2

Web 2.0 wint aan populariteit op het internet. Webdiensten als Gmail, Flickr, Last.fm, YouTube, MySpace, Hyves, del.icio.us en Wikipedia zijn in korte tijd uitgegroeid tot volwaardige manifestaties van populaire cultuur.
Deze webdiensten stellen de ontmoeting en uitwisseling tussen gebruikers centraal. Informatie staat niet langer op je computer geparkeerd, maar deel je op het web met iedereen. Het weekblad Time riep ons allemaal uit tot persoon van het jaar 2006; we zijn de dragers van de 'nieuwe digitale democratie'.

Maar voorbij dit techno-optimisme wacht ons nog een expeditie naar de achterkant van Web 2.0. Want wat winnen bedrijven als Google en Yahoo eigenlijk met het gratis beschikbaar stellen van enorme hoeveelheden serverruimte? Zijn we in plaats van dragers van een democratiseringsideaal niet veel eerder de onbetaalde werkkrachten voor internetbedrijven – zoals de werkers in Dr. Seuss' kinderverhaal over Circus McGurkus?

Ei! Ei! What a circus! My Circus McGurkus!
My workers love work. They say, "Work us! Please work us!
We'll work and we'll work up so many surprises
You'd never see half if you had forty eyses!" [1]

Een avond over social software en corporate control...

Aanvang | 20.30 uur
Entree | 5 euro
Voertaal | Engels

[1] Dmytri Kleiner & Brian Wyrick, 'Info-Enclosure 2.0', Mute 2 #4 (Jan 2007)

Hyperlinking De Balie & Bitterzoet:
Op vertoon van uw toegangskaartje voor een programma tijdens de Week van de Populaire Cultuur kunt u in diezelfde week gratis naar een programma in de andere locatie. Uw Baliekaartje geeft dus toegang tot een programma in Bitterzoet, en vice versa!

Official Website: http://www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=media&articleid=104162

Added by maartenbrinkerink on March 4, 2007