GML Cultural Academy, #91/2, 4th Main Road, Malleswaram
Bangalore, Karnataka 560003

Vidushi Kalavathy Avadhooth - Vocal
Sri C N Chandrashekar - violin
Sri Tiruvarur Vaidyanathan - Mrudangam
Sri Chennai N. Shankar - Khanjari
Sri M. Gururaj - Morching

Added by sais72 on February 2, 2007

Interested 1