San Jose
San Jose, California 95121

Ðại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2550
Ðược tổ chức tại Tu Viện Kim Sơn trong hai ngày
5 và 6 tháng Tám năm 2006 với chương trình

9 giờ 15 sáng: Hướng dẫn Thiền Hành
10 giờ 15 sáng: Nghe pháp thoại với Chủ Ðề " Tri Ân và Báo Ân Cha Mẹ"
12 giờ trưa: Ăn Cơm Chánh Niệm, Trì Bình Khất Thực.
1 giờ 30 chiều: Cử hành Lễ Vu Lan và Tiến linh cầu siêu độ chư hương linh quá cố.
Kính Mời Quý Ðồng Hương và Phật Tử tham dự.

Added by Oneviet on July 24, 2006

Comments

Interested 1