Oosterdokskade 3-5
Amsterdam, Noord-Holland

De term e-Cultuur verwijst naar de intrede van digitale media in de kunst en cultuursector. Nieuwe kunstvormen zijn ontstaan en de gevolgen op het gebied van productie, presentatie en archivering van bestaande kunst en cultuur zijn groot. Daarnaast beïnvloedt de nieuwe manier van werken onze communicatie, maatschappij, politiek en economie. E-Cultuur als domein is gegroeid waarbij de ontwikkelingen vragen om een beleid en een visie.

Het Virtueel Platform toont in het jaar van besluitvorming over cultuurplannen het belang van e-Cultuur in Nederland aan. Op dinsdagmiddag 8 april geven meer dan 20 producenten en gebruikers hun visie over de state of the art van e-Cultuur. Een indruk van de thema's die aan bod komen:

kunst & labs: wat zijn de innovatieve kunstvormen en hoe belangrijk is onderzoek voor de cultuur- en kunstsector?
opleidingen/wetenschap: waar zijn de opvallende samenwerkingen en hoe definieert men onderzoek?
internationale samenwerking: wat is de invloed van Nederland binnen Europa (en daarbuiten) en waar zijn toekomstige samenwerkingen met internationale partners?
creatieve industrie: hoe ontwikkelt zich de verhouding cultuur en economie?
financiering/fondsen: wat zijn de toekomstige financieringsmogelijkheden voor nieuwe media?

Official Website: http://www.virtueelplatform.nl/artefact-10506-nl.html

Added by iskandr on March 14, 2008

Comments