Keizersgracht 324 1016 EZ Amsterdam
Amsterdam, Noord-Holland 1016

Internationale conferentie op 30&31 mei 2007 Web 2.0 & de Cultuursector
30.05.2007 - 31.05.2007
Amsterdam, Virtueel Platform

Cultuur 2.0 omvat een 2-daagse internationale conferentie die erop gericht is de ontwikkelingen die bekend zijn onder de noemer Web 2.0 en de invloed die deze (gaan) hebben op de kunst-, cultuur-, media- en entertainmentsector inzichtelijk te maken en te onderzoeken.

Daartoe worden partijen uit de kunst- en cultuursector, de online wereld en de ICT wereld bij elkaar gebracht teneinde kennis, ideeën en technologieën te delen, te ontwikkelen en (anders) te leren benutten.

De conferentie nodigt internationale sprekers uit om key-notes te geven & deel te nemen als experts in kleinschalige cross-over workshops en scenario workshops. De scenario workshops staan in het teken van cases van specifieke ‘probleemhouders’ die vragen hebben rondom of worstelen met het toepassen van het Web 2.0 gedachtegoed in hun bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. Tijdens en na de conferentie worden 4 concrete scenario’s voor de probleemhouders ontwikkeld tot pilotprojecten.

Tegelijk met de conferentie wordt een tentoonstelling ingericht die aansprekende voorbeelden van Cultuur 2.0 toepassingen en cross-overs uit de hele wereld laat zien ter lering en vermaak.

Cultuur 2.0 zal plaatsvinden op 30 en 31 mei 2007 in Felix Merites te Amsterdam.

Meer informatie over de conferentie zal volgen op deze site.
www.virtueelplatform.nl

Official Website: http://www.virtueelplatform.nl/artefact-3526-en.html

Added by maartenbrinkerink on January 4, 2007

Comments

maartenbrinkerink

De conferentie Cultuur 2.0 vindt niet op 10 en 11 mei plaats, zoals eerder op deze site aangekondigd, maar op woensdag 30 en donderdag 31 mei. Dat heeft de organisatie van de conferentie, het Virtueel Platform, bekendgemaakt. De tweedaagse internationale conferentie, die gehouden wordt in Felix Meritis in Amsterdam, is erop gericht de ontwikkelingen van Web 2.0 en de invloed die deze (gaan) hebben op de kunst-, cultuur-, media- en entertainmentsector inzichtelijk te maken en te onderzoeken.

Tegelijk met de conferentie wordt een tentoonstelling ingericht die aansprekende voorbeelden van Cultuur 2.0 toepassingen en cross-overs uit de hele wereld laat zien ter lering en vermaak.