M. Tita 200
Opatija, Primorsko-Goranska 51410

CASE 21 - konferencija o metodama i alatima za razvoj poslovnih i informacijskih sustava organiziraju kao i dosad MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA i firma CASE. Odaziv na dosad održane konferencije bio je vrlo dobar kao i mišljenja polaznika sakupljena anketom.

Teme konferencije:

* Metodologije projektiranja informacijskih sustava: teorijske osnove, trendovi u razvoju, metode modeliranja (konceptualno modeliranje i dizajn, modeliranje korisničkog sučelja), planiranja, odlučivanja, objektni pristup, client/server, reinženjering, BPR.…CASE alati i alati za razvoj informacijskih sustava: 4GL, generatori aplikacija, RAD,… Umjetna inteligencija i ekspertni sustavi za razvoj IS. Iskustva u razvoju IS i rješenja : praksa razvoja , iskustva sa CASE, aplikacije, održavanje,...).
* Baze podataka: nove spoznaje i razvitak baza, objektne, multimedijske baze, baze za Internet, VRML databases, upravljanje objektnim bazama (Object-Oriented Database Management Systems), stvaranje informacija (Data Mining, Information Retrieval on Web,...). Kvaliteta IS (ISO 9000 sustav kvalitete u informatici, CMM i dr., metrike, standardizacija, …), TQM, stalno unapređenje sustava…
* Internet/Intranet i njegov utjecaj na IS (e-bussines, školovanje, mobilnost/m-business, zabava..). Informacijski sustavi na Internetu: e-business, m-business, portali, multimedijski IS, geografski IS, IS uredskog poslovanja. WEB generatori, alati i jezici: XML, WML, Java i sl.. Zaštita autorskih prava. Sigurnost IS (modeli, dosezi, tehnike, razvoj)…

Official Website: http://www.case.hr/konferencije/case21

Added by BerislavLopac on April 8, 2009

Interested 1