Julianalaan 67
Delft, Zuid-Holland

door Luuk van der Wielen
woensdag 17 mei 2006, 12:45 uur
zie tekst
Toegang gratis

geen aanmelding nodig

LOCATIE: Afdeling Biotechnologie, zaal A, Julianalaan 67, Delft
TOEGANG: Gratis

Met de groei van de wereldbevolking zal ook de beschikbaarheid en diversiteit van materialen en energie moeten toenemen. Dat zal dan ook nog op duurzame wijze moeten gebeuren. Met behulp van biotechnologie kunnen deze alternatieven, inclusief nieuwe mogelijkheden om materialen te recyclen, worden gerealiseerd. Het is daarom niet vreemd dat deze ontwikkeling, die uiteindelijk leidt tot een zogenaamde bio-based society hoog op de politieke agenda staat. Temeer hiermee de afhankelijk van olieproducerende landen sterk afneemt. Een bio-based society roept nog een aantal andere maatschappelijke vragen op. Heeft deze een tendens tot gevolg dat op meer lokaal niveau in behoeften van energie, voedsel, materiaal etc. kan worden voorzien? En, zo ja, leidt dat er dan toe dat ook de vier miljard mensen die in moeilijk bereikbare kleine gemeenschappen leven van deze ontwikkeling profiteren en de armoede afneemt? Of blijft de kennis en de spreiding van de productie bepaald door rijke landen en multinationals?

Over de recente geschiedenis en de state-of-the-art van het onderzoek en een enigszins speculatieve toekomstvisie, waarin (on)mogelijkheden van de technologie en de maatschappelijke consequenties ervan aan de orde worden gesteld.

Prof. dr. ir. Luuk van der Wielen is groepsleider van de sectie bioscheidingstechnologie van de afdeling Life Science (TNW). Hij is sinds januari 2004 wetenschappelijk directeur van B-Basic, een onderzoeksconsortium dat duurzame industriƫle chemische producten gaat ontwikkelen.

uit de reeks de 'boom' van ...

Official Website: http://www.dezebra.com/sg/publiek/agenda.asp?courseID=110

Added by alper on May 5, 2006

Interested 1