Olympiapark
München, Bavaria

Added by jauchetaucher on July 8, 2007