22a Nguyen thi Dieu, Q.3
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh

Added by thuy linh on October 11, 2007

Comments

Le Trung Thu

Sự kiện này là gì đây? Sao không thấy miêu tả jì hết :(

tonnybui

bạn ở đâu vậy cho mình làm quen nha