Prešernova cesta 10
Ljubljana, Ljubljana 1000

3. Slovenski forum inovacij je osrednja slovenska prireditev na področju inovativnosti, katere namen je promocija in podpora razvoju inovacij, razvoju inovativnih podjetij in inovativnemu podjetniškemu okolju, promocija in podpora tehnološkemu razvoju ter povezovanje znanosti in gospodarstva.

Posebno pozornost bomo namenili 30 najboljšim inovacijam in 10 najinovativnejšim podjetjem, ki se bodo predstavila na razstavi Inovativni potencial Slovenije, v katalogu inovacij za leto 2008 kot tudi na tej spletni strani.

Naročnika 3. Slovenskega foruma inovacij sta Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije ter Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, izvajalec pa Inštitut Hevreka! v sodelovanju z IRP Inštitutom za raziskovanje podjetništva in Centrom za raziskovanje novih tehnologij - CNT.

Official Website: http://www.sfi.si

Added by BerislavLopac on September 17, 2008

Interested 1